Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Vítejte ve Starém Městě v Telči

Vítejte ve Starém Městě v Telči

  • Telč

Vítejte ve Starém Městě v Telči

Cílem tohoto projektu je vytvoření podmínek pro rozšíření turistické programové nabídky města Telče. Celým projektem se prolíná snaha oživit a zpřístupnit návštěvníkům zajímavá, atraktivní místa a zákoutí lokality Staré Město. Projekt propojuje celou řadu vzájemně úzce souvisejících aktivit Města Telče, ale i jiných subjektů v oblasti cestovního ruchu. Dojde k vytvoření ucelené celodenní programové nabídky pro různé cílové skupiny.
Projekt konkrétně řeší jak aktivity v oblasti zkvalitnění turistické infrastruktury, tak i aktivity propagační. Z pohledu infrastruktury cestovního ruchu jde zejména o zlepšení stavu přístupových cest, zkvalitnění a rozšíření naučné stezky, umístění doprovodného mobiliáře či vybudování vyhlídkového mola. Dokladem o komplexnosti a ucelenosti projektu je vytvoření turistického průvodce a osazení informačních tabulí s jednotícím tématem, tedy Vítejte ve Starém Městě v Telči, aneb poznejte nepoznané.
 

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Vítejte ve Starém Městě v Telči

Region: Vysočina
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Žadatel: MĚSTO TELČ
Registrační číslo: CZ.1.11/2.1.00/02.00548
Zahájení projektu: 08.07.2008
Ukončení projektu: 30.12.2009

Výše dotace EU: 17 100 035 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 017 652 Kč
Celková dotace: 20 117 687 Kč
Celková částka: 20 117 687 Kč

Odkazy