Park Gustava Mahlera

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 11 ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.1.11/3.1.00/02.00583
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 7. 6. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Doprava

Cílem projektu je zlepšení městského prostředí a zvýšení kvality života a životních podmínek obyvatel statutárního města Jihlavy. Realizací projektu dojde ke komplexní regeneraci veřejného prostranství o rozloze 6 437 m2, které se v současnosti nachází v nevyhovujícím stavu, a k významnému rozšíření ploch veřejné zeleně v historickém centru města, kde je rozsah těchto ploch nedostatečný. V rámci projektu bude na místě bývalé městské tržnice a provizorního parkoviště vybudován park (o rozloze 2200 m2) sloužící jako oddechová zóna městské zeleně s pietními odkazy na dílo G. Mahlera a jeho spojení s městem (socha a kamenné prvky) a na židovství (park zčásti vznikne na místě bývalé synagogy). Součástí projektu bude také regenerace sousedících ploch veřejného prostranství a související infrastruktury v ulici Věžní a části ulice Benešova, kde vznikne pěší zóna. Rozšíří se tak prostor pro oddech a odpočinek obyvatel i návštěvníků města a dojde ke zlepšení kvality životního prostředí ve městě.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 34 073 936,95
Veřejné zdroje ČR: 6 013 047,00
 
Celková částka: 40 086 984,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena