Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Bezbariérové zastávky na trase Hranice ...

Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč

  • Hranice

Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč

Projekt Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč je veřejně prospěšným projektem, který je zaměřen na rozvoj veřejné dopravy ve městě Hranicích. Jeho cílem je zatraktivnit, zefektivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města Hranic. Projekt negeneruje příjmy v žádné z jeho fází.
Prostřednictvím realizace projektu dojde ke:
- zkvalitnění služeb veřejné dopravy a jejímu zpřístupnění občanům s omezenou schopností pohybua orientace
- zatraktivnění veřejné dopravy
- zefektivnění veřejné dopravy
- modernizaci veřejné dopravy
- zlepšení životního prostředí
Současný stav řešených zastávek je nevyhovující jak po stránce estetické, ale i z hlediska nástdníkové části, která u všech řešených zastávek není v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. a ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Bezbariérové zastávky na trase Hranice-Drahotuše-Slavíč

Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Žadatel: Město Hranice
Registrační číslo: CZ.1.12/1.2.00/03.00323
Zahájení projektu: 01.04.2009
Ukončení projektu: 31.12.2009

Výše dotace EU: 1 133 729 Kč
Veřejné zdroje ČR: 277 610 Kč
Celková dotace: 1 411 339 Kč
Celková částka: 1 411 339 Kč

Galerie

Odkazy