Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Silnice II/436 Tršice - průtah

Silnice II/436 Tršice - průtah

  • Tršice

Silnice II/436 Tršice - průtah

Současný stav úseku v intravilánu obce Tršic - průtahu obcí vykazuje významné závadové lokality, které vytváří ve stávajícím stavu překážku provozu:
- nevyhovující šířkové uspořádání komunikace vytvořené lokálním zúžením vozovky pod normové rozměry(zúžený profil komunikace)
- nevyhovující směrové a výškové řešení
- nevyhovující most hrozící zásadním omezením dopravní obsluhy
Hlavním cílem investičního projektu je zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně obyvatel v kontextu tohoto projektu.
Stěžejní aktivitou projektu je jeho stavební část obsahující odstranění bodových závad - přeložka průtahu silnice II/436, rekonstrukci komunikace III/43619, rekonstrukci mostu ev. č. 436-016, přeložky inženýrských sítí vyvolaných investicí, protihlukovou stěnu, opatření k bezpečnosti - autobusové zálivy, zúžení profilů komunikací křižovatek (zelené pásy), odstavná parkovací stání.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Silnice II/436 Tršice - průtah

Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Žadatel: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/01.00001
Zahájení projektu: 1. 6. 2008
Ukončení projektu: 31. 12. 2009

Výše dotace EU: 29 526 070 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 210 482 Kč
Celková dotace: 34 736 552 Kč
Celková částka: 34 736 552 Kč

Galerie

Odkazy