Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Silnice II/444, II/446 a MK Uničov ...

Silnice II/444, II/446 a MK Uničov - okružní kř.

  • Uničov

Silnice II/444,  II/446 a MK Uničov - okružní kř.

Stávající křižovatka silnic II/444 a II/446 v současné době již svým dopravním uspořádáním neodpovídá kapacitě stávajícího provozu. Olomoucký kraj se tedy rozhodl přebudovat křižovatku na křižovatku okružní.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v oblasti, ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně obyvatel.


Předmětem projektu je přebudování stávající křižovatky na křižovatku okružní - úprava silničních komunikací, vybudování navazujících komunikací pro pěší a cyklisty, vybudování parkovišť, vjezdů, veřejného osvětlení, přeložky inženýrských sítí, vytvoření stálého dopravního značení.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Silnice II/444,  II/446 a MK Uničov - okružní kř.

Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Žadatel: Olomoucký kraj
Registrační číslo: CZ.1.12/1.1.00/01.00004
Zahájení projektu: 01.06.2008
Ukončení projektu: 18.05.2009

Výše dotace EU: 21 054 170 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 715 441 Kč
Celková dotace: 24 769 611 Kč
Celková částka: 24 769 611 Kč

Odkazy