Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Bezpečnost a prevence města Vizovice

Bezpečnost a prevence města Vizovice

  • Vizovice

Bezpečnost a prevence města Vizovice

Ze závěrů ,,Analýzy situace stavu bezpečnosti a prevence ve Vizovicích" vyplývá, že největším problémem města je nedostatek moderní techniky a vybavení k prevenci a eliminaci všech následků hrozícího nebezpečí. Záměrem předkladatele projektu je proto instalace varovného a vyrozumívacího systému a kamerového systému. Projekt odstraní problémy spojené s varováním a vyrozuměním obyvatel a monitorování města v případě mimořádných událostí a krizových situací a také problémy spojené se zhoršujícím se stavem vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Nově vybudovaný bezpečnostní systém města bude napojený na páteřní síť krajského integrovaného systému varování a vyrozumění. Realizace projektu bude mít dopad na obyvatele města, jeho návštěvníky a podnikatelské subjekty v dosahu bezpečnostních kamer. Za realizaci aktivit je odpovědný přípravný a realizační tým, aktivity týkající se instalace bezpečnostního systému města budou provedeny dodavatelsky.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Bezpečnost a prevence města Vizovice

Region: Zlínský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 12 ROP NUTS II Střední Morava
Žadatel: MĚSTO VIZOVICE
Registrační číslo: CZ.1.12/2.3.00/03.00404
Zahájení projektu: 1. 7. 2009
Ukončení projektu: 30. 9. 2009

Výše dotace EU: 3 526 930 Kč
Veřejné zdroje ČR: 622 398 Kč
Celková dotace: 4 149 328 Kč
Celková částka: 4 149 328 Kč

Odkazy