Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky

II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky

  • Nová Paka

II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky

Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění regionální silniční doprav.infrastruktury a tím ke zvýšení kvality doprav.spojení uvnitř regionu.Předmětem stavby je modernizace silnice II/284.Projekt bude realizovan na pozemcích katastrálního úzení Štikov,Radkyně,Bělá u Pecky.Stavba bude probíhat na parc.č.593, 452, 549/2,432/4,551/1.Délka úseku je 3290 m.Účelem modernizace je zlepšení tech.parametrů pozemní komunikace II/284 včetně souvisejících objektů.Jedná se o zesílení silničního krytu asfaltovým kobercem.Dále je navrženo provedení sanací části komunikace,obnovení odvodnění komunikace,návrh nových objektů nahrazující objekty s ukončenou životností,dále doplnění záchytných bezpečnostních zařízení,částečné doplnění obrubníků.Bude doplněno svislé a vodorovné doprav.značení.V intravilánu budou doplněny směr.sloupky.V rámci projektu budou řešeny také následné staveb.úpravy týkající se objízdných tras,úpravy budou probíhat na parcele 445/1 k.ú.Přibyslav.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

II/284 Nová Paka - Štikov - Bělá u Pecky

Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Žadatel: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00425
Zahájení projektu: 01.04.2009
Ukončení projektu: 30.11.2009

Výše dotace EU: 24 078 430 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 249 134 Kč
Celková dotace: 28 327 564 Kč
Celková částka: 28 327 564 Kč