Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Modernizace silnice II/322 - obchvat ...

Modernizace silnice II/322 - obchvat Chvaletic

  • Chvaletice

Modernizace silnice II/322 - obchvat Chvaletic

Realizací projektu byl přeložen úsek silnice v délce 1,83 km, který prochází centrem města Chvaletice. Vysoká intenzita dopravy před realizací projektu zatěžovala obyvatele města hlukem a exhalacemi a takto vedená trasa a pohyb chodců byl důvodem zvýšeného nebezpečí pro účastníky silničního provozu. Nově navržená trasa je vedena v souběhu se železničním koridorem mimo zastavěné území. Ochranu obyvatel města před hlukem zajišťuje protihluková clona, pro chodce se vybudoval podchod k železniční zastávce ČD.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Modernizace silnice II/322 - obchvat Chvaletic

Region: Pardubický kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Žadatel: PARDUBICKÝ KRAJ
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00013
Zahájení projektu: 01.07.2008
Ukončení projektu: 30.06.2010

Výše dotace EU: 162 784 395 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 726 656 Kč
Celková dotace: 191 511 051 Kč
Celková částka: 191 511 051 Kč