Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Rekonstrukce mostů Královéhradeckého ...

Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 2. etapa

  • Velké Poříčí
  • , Žacléř

Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 2. etapa

Díky projektu byly odstraněny bodové závady na komunikacích II. a III. třídy. Projekt navázal na modernizaci silniční sítě Královéhradeckého kraje, došlo k rekonstrukci dvou mostních objektů včetně jejich napojení na stávající komunikace II. a III. třídy. Zvýšila se tak únosnost obou mostů, rozšířily se, u mostu v Prkenném Dole došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců vybudováním podchodu pro pěší. Projekt zvýšil bezpečnost provozu na komunikacích v Královéhradeckém kraji, snížil nehodovost, eliminoval vliv dopravy na životní prostředí, zkrátil čas přepravy cestujících a nákladu, snížil negativní vliv neuspokojivého stavu komunikace na vozidla. Díky projektu došlo také ke zkvalitnění napojení regionu na nadřazenou silniční síť TEN-T.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje, 2. etapa

Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Žadatel: Královéhradecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/07.00427
Zahájení projektu: 12.05.2008
Ukončení projektu: 31.05.2009

Výše dotace EU: 42 265 523 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 458 620 Kč
Celková dotace: 49 724 143 Kč
Celková částka: 49 724 143 Kč