Modernizace vybavení Masarykovy základní školy Dolní Roveň

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.3.00/10.00559
Zahájení projektu: 3. 8. 2009
Ukončení projektu: 29. 1. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Modernizací několika stávajících učeben a žákovských šaten vznikly vhodné prostory pro vzdělávací aktivity školy. Potřeba nového vybavení a modernizace učeben souvisí se zaváděním tzv. školního vzdělávacího programu s důrazem na využití ICT v rámci vzdělávání. Nové školní vybavení zlepšuje výuku jazyků, multimediální výchovy i dalších předmětů, zavedeny byly nové metody vzdělávání s podporou ICT.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 796 182,94
Veřejné zdroje ČR: 316 974,00
 
Celková částka: 2 113 157,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena