Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Město Jilemnice
Registrační číslo: CZ.1.13/2.2.00/02.00366
Zahájení projektu: 30. 9. 2008
Ukončení projektu: 26. 2. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Jilemnické náměstí pomocí evropských dotací znovu zhodnotilo svou historickou funkci. Navrátila se zeleň a vytvořil se reprezentativní prostor umožňující bezpečné a klidné setkávání lidí, které bude zároveň turisticky atraktivním centrem. Také se zvýšila bezpečnost silničního provozu na náměstí – snížil se počet parkovacích míst a usnadnil se přístup občanům se sníženou možností pohybu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 830 157,83
Veřejné zdroje ČR: 3 650 626,00
 
Celková částka: 23 480 784,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena