Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Silnice III.třídy Oselce - Chanovice

Silnice III.třídy Oselce - Chanovice

  • Chanovice
  • , Oselce

Silnice III.třídy Oselce - Chanovice

Cílem projektu je vybudování nové komunikace III/1882 Oselce - Chanovice. V prvé řadě jde o zlepšení dopravní situace v celé oblasti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na stávající komunikaci, která je takřka v havarijním stavu. Realizací této investice dojde také ke zlepšení životního prostředí v jednotlivých obcích, jelikož budou nově vybudovány obchvaty Chanovic a Nové Vsi. Zároveň bude zlepšeno celkové napojení inkriminované oblasti na nadřazenou síť silnic II.tříd ? II/188 a následně na silnici první třídy I/20, která je spojnicí krajských měst Plzně a Českých Budějovic a zároveň plní i funkci dálničního přivaděče na dálnici D5 (která je součástí sítě TEN-T) z jihovýchodní části Plzeňského kraje. V neposlední řadě dojde realizací této investice také ke zlepšení napojení výrobních areálů v Chanovicích, což nejen že odvede tranzitní nákladní dopravu s dotčených obcí, ale také nepřímo umožní další rozvoj zaměstnanosti v této oblasti, potažmo v okresech Plzeň-jih a Klatovy.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Silnice III.třídy Oselce - Chanovice

Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Žadatel: Správa a údržba silnic Starý Plzenec
Registrační číslo: CZ.1.14/1.1.00/01.00003
Zahájení projektu: 01.04.2008
Ukončení projektu: 31.05.2010

Výše dotace EU: 108 189 194 Kč
Veřejné zdroje ČR: 19 092 210 Kč
Celková dotace: 127 281 404 Kč
Celková částka: 127 281 404 Kč