Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Africké a asijské expozice Zoologické a ...

Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně

  • Plzeň 1

Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně

V rámci projektu budou vybudovány tři nové tématické okruhy pro návštěvníky ZOO Plzeň - Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh bude vytvořen tak, aby návštěvníkům představil podobu těchto oblastí, včetně typických zvířat, fauny i klimatických podmínek v rámci jednotlivých pavilonů.
V prvních dvou etapách projektu bude postaveno 11 nových pavilonů a ubikací, budou sestaveny 2 velké voliéry a menší voliéry pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě budou upraveny venkovní výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech a upraveny okolní pochozí plochy. Pro realizaci projektu využije ZOO Plzeň stávající infrastrukturní vybavenost areálu, která dosud není plně využita.
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu ZOO Plzeň jako vyhledávaného cíle turistického ruchu nejen v Plzni, ale také v rámci Plzeňského kraje. ZOO Plzeň si klade za cíl přilákat nejen nové návštěvníky, ale přimět k opakovaným návštěvám i ty, kteří již zahradu navštívili dříve.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Žadatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/02.00055
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2010

Výše dotace EU: 114 578 974 Kč
Veřejné zdroje ČR: 20 219 818 Kč
Celková dotace: 134 798 792 Kč
Celková částka: 134 798 792 Kč