Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > II/109 Poříčí - Čerčany

II/109 Poříčí - Čerčany

  • Čerčany
  • , Poříčí nad Sázavou

II/109 Poříčí - Čerčany

edná se o rekonstrukci silnice II/109 v délce cca 4,3 km. Úpraca začíná za křižovatkou tvaru "T" silnic II/603 a II/109 a končí na okraji obce Čerčany (ul. Masarykova). Souběžně s rekonstrukcí vozovky dojde k úpravě dvou souvislých úseků levostranného chodníku v obci Poříčí nad Sázavou a k lokálním úpravám chodníků stávajících po obou stranách silnice v rámci zřízení dvou míst pro přecházení a tří přechodů pro pěší. Dále bude v rámci této stavby provedena oprava komunikace III/1094 v délce 865 m. V závislosti na rozšíření dvou mostů dojde též k šířkové úpravě stávající vozovky komunikace II/109 před a za mosty. Součástí rekonstrukce vozovky II/109 v extravilánu je výměna levostranného svodidla s osazením sloupků do mikropilot v místě svahuu řeky Sázavy. Souběžně s rekonstrukcí komunikací bude probíhat výstavba dvou silníčních mostů. Jedná se o most ev.č. 109-002 Poříčí a most ev.č. 109-004 Čerčany. U podjezdu ev.č. 109-005 P se nepředpokládá s žádnými stavebními úpravami.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

II/109 Poříčí - Čerčany

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Středočeský kraj
Registrační číslo: CZ.1.15/1.1.00/43.00803
Zahájení projektu: 26.04.2011
Ukončení projektu: 30.10.2011

Výše dotace EU: 40 575 091 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 160 310 Kč
Celková dotace: 47 735 401 Kč
Celková částka: 47 735 401 Kč

Galerie