Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC

SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC

  • Sedlec‒Prčice

SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC

SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC představuje komplexní projektový záměr, zaměřený na rozšíření a zkvalitnění spektra poskytovaných služeb CR v areálu Monínec (Sedlec-Prčice). Projekt reaguje na poptávku návštěvníků po kvalitních službách CR, bude mít však pozitivní dopad na rozvoj celého mikroreg. Primární orientace projektu je na zimní aktivity, využití infrastruktury projektu však bude celoroční. Projekt je v souladu s cíli ROP SČ, strateg. dokumenty kraje i mikroregionu.
V rámci projektu bude vybudováno nové sportovně-relaxační zařízení, zařízení pro kongresový cestovní ruch, doplněné o zařízení pro poskytování stravovacích služeb a o nové ubytovací kapacity, a to ve vazbě na v souč. poskytov. služby v areálu, které budou tímto projektem rozšířeny a zkvalitněny.
Plánované aktivity bude realizovat spol. Monínec, s.r.o., a to v obd. duben až prosinec 2008. Celkové výdaje na projekt (včetně DPH) jsou 220,0 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 172,5 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 47,5 mil. Kč.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

SPORT-RELAX CENTRUM MONÍNEC

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: MONÍNEC s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.15/2.1.00/04.00023
Zahájení projektu: 23.04.2008
Ukončení projektu: 31.12.2008

Výše dotace EU: 42 500 000 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 500 000 Kč
Soukromé zdroje: 115 525 751 Kč
Celková dotace: 50 000 000 Kč
Celková částka: 165 525 751 Kč