Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Centrum volnočasových aktivit v obci Milín

Centrum volnočasových aktivit v obci Milín

  • Milín

Centrum volnočasových aktivit v obci Milín

Projekt vybudování Centra volnočasových aktivit v obci Milín reaguje na současný stav nabídky volnočasových a kulturních aktivit v obci, kdy chybí kvalitní zázemí pro místní spolky, veřejnou knihovnu, výstavní a přednáškovou činnost a volnočasové vzdělávání. Realizací vznikne také nízkoprahové centrum pro mládež a mateřské centrum pro rodiče s dětmi během rodičovské dovolené. Všechny tyto aktivity jsou v obci řešeny provizorně, spolu se stavem, kdy v Milíně roste počet obyvatel, je výsledkem zhoršující se stav poskytování veřejných služeb.
Velkým přínosem projektu bude informační centrum pro místní občany, kde zejména starší obyvatelé budou moci za odborné asistence využít moderní informační technologie. Dojde ke modernizaci zázemí pro veřejnou knihovnu a k rozšíření počtu výpůjčních hodin z 26 na 36 týdně. Pomocí vzdělávání se projekt zaměřuje na zvýšení prevence sociálně patologických jevů a do budoucna i environmentální osvětu. Projekt intenzivně využívá principu partnerství.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Centrum volnočasových aktivit v obci Milín

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Obec Milín
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/32.00710
Zahájení projektu: 13.09.2010
Ukončení projektu: 30.09.2011

Výše dotace EU: 10 341 776 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 825 018 Kč
Celková dotace: 12 166 794 Kč
Celková částka: 12 166 794 Kč