Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Chráněné bydlení Domova Pod Lipami

Chráněné bydlení Domova Pod Lipami

  • Kladno
  • , Slaný

Chráněné bydlení Domova Pod Lipami

Obsahem projektu je v souladu s dokumentem "Koncepce podpory transformace pobytových služeb v jiné druhy sociálních služeb", navýšení kapacity sociální služby chráněného bydlení ve Středočeském kraji, nakoupením tří bytových jednotek pro provoz služby chráněné bydlení, v lokalitě měst Kladno a Slaný. Služba je určena dospělým ženám a mužům se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, a lidem s kombinovaným postižením, žijícím ve Středočeském kraji.
Nákupem a vybavením tří bytů byly získány nové prostory pro poskytování služby chráněného bydlení a navýšila se kapacita služby chráněného bydlení ve Středočeském kraji o 10 lůžek. Projekt umožňuje uživatelům rozvoj jejich samostatnosti a uplatnění jejich svobodné vůle na podstatně vyšší úrovni, než tomu bylo ve stávajícím typu poskytovaných sociálních služeb.
Specifickým cílem projektu je integrace zdravotně postižených osob do běžné společnosti a uspokojení poptávky po službě chráněné bydlení.

 

Příloha  - ROPoviny 3/2009    

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Chráněné bydlení Domova Pod Lipami

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/11.00211
Zahájení projektu: 01.09.2008
Ukončení projektu: 30.05.2009

Výše dotace EU: 7 362 850 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 299 326 Kč
Celková dotace: 8 662 176 Kč
Celková částka: 8 662 176 Kč

Odkazy