Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Dětské hřiště při MŠ Pohádka

Dětské hřiště při MŠ Pohádka

  • Kutná Hora

Dětské hřiště při MŠ Pohádka

Realizací projektu dojde ke zvýšení nabídky volnočasové infrastruktury ve městě Kutná Hora prostřednictvím modernizace dětského hřiště, které je součástí Mateřské školy Pohádka. Výsledkem projektu bude revitalizace hřiště, které se dlouhodobě nachází ve špatném technickém stavu, který neumožňuje jeho plné využití. Cílová skupina projektu se oproti stávajícímu stavu výrazně rozšíří, protože hřiště bude v provozní fázi nově zpřístupněno také široké veřejnosti, resp. rodičům s malými dětmi. Doposud hřiště využívaly pouze děti z mateřské školy. Výstupem projektu bude instalace cca 25 herních prvků, terénní úpravy, oplocení a instalace mobiliáře. Žadatelem o dotaci je město Kutná Hora, které na projektu úzce spolupracuje s MŠ Pohádka, jenž bude garantem provozní udržitelnosti projektu. Dodavatel herních prvků bude vybrán na základě výběrového řízení, jež bude organizováno městem Kutná Hora.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Dětské hřiště při MŠ Pohádka

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Město Kutná Hora
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/31.00601
Zahájení projektu: 01.04.2010
Ukončení projektu: 24.06.2010

Výše dotace EU: 1 355 721 Kč
Veřejné zdroje ČR: 533 545 Kč
Celková dotace: 1 889 266 Kč
Celková částka: 1 889 266 Kč

Galerie