Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Dům na půli cesty

Dům na půli cesty

  • Benešov

Dům na půli cesty

Investice do vybudování Domu na půli cesty je nezbytná pro vytvoření podmínek zajišťujících sociální integraci skupiny mladých lidí opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče a skupiny ohrožené společensky nežádoucími jevy.Zajištěním možnosti ubytování pro tyto cílové skupiny dojce ke zkvalitnění péče o mladé lidi, do kterých stát dosud vložil nemalé prostředky , kteří se bez této pomoci dostávají na okraj společnosti a vysokým procentem se podílejí na kriminalitě.Projektem dojde k udržení cílové skupiny na trhu práce, naplnění volného času, dalšímu vzdělávání a získávání praktických dovedností pro běžné životní situace: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, nácvik sociálních dovedností , hospodaření s finančními prostředky, spoření na vlastní bydlení, výchova k zodpovědnému rodičovství,odstranění závislosti na systému sociální podpory, psychosociální a praktické dovednosti umožní zkvalitnění života.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Dům na půli cesty

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: CERPOS
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/26.00487
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 1. 7. 2010

Výše dotace EU: 4 352 633 Kč
Veřejné zdroje ČR: 768 437 Kč
Soukromé zdroje: 495 735 Kč
Celková dotace: 5 121 070 Kč
Celková částka: 5 616 805 Kč