Euroklíč Střední Čechy města

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky o.s.
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/26.00549
Zahájení projektu: 1. 10. 2009
Ukončení projektu: 31. 3. 2011
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Projekt je zaměřen na zkvalitnění mobility osob se zdravotním postižením resp. osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím osazení sociálních veřejných zařízení a technických kompenzačních zařízení - výtahy, svislé a schodišťové plošiny atd. na celém území Středočeského kraje jednotným Eurozámkem ovládaným univerzálním Euroklíčem, který obdrží osoby se zdravotním postižením - ZTP a ZTP/P. Dále bude vytvořena databáze míst osazených Eurozámky, která bude veřejně přístupná na www.euroklic.cz. Celkem bude 155 osazených míst a nakoupeno 18 544 Euroklíčů, které budou následně distribuovány cílové skupině projektu.
Cílem projektu je zlepšit podmínky OZP v přístupu k veřejným službám a tím napomoci jejich sociálnímu začleňování a zlepšení rovných příležitostí na trhu práce, ve vzdělávacím systému, v cestování ve volném čase ale i při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, dále zlepšení podmínek k mobilitě při nákupech, návštěvách kulturních akcí apod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 725 708,99
Veřejné zdroje ČR: 1 187 393,00
Soukromé zdroje: 641 602,00
 
Celková částka: 8 554 704,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena