GERONTOCENTRUM-rekonstrukce a modernizace lůžkového oddělení budovy E Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Příjemce: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/15.00349
Zahájení projektu: 15. 11. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Realizace projektu umožní vytvořit komplexní nabídku zdravotně sociálních služeb seniorům ve východní části Středočeského kraje a zlepšit tak dostupnost zdravotních služeb této skupině ohrožené sociálním vyloučením. Cílovou skupinou uživatelů služeb jsou senioři nad 60 let ze spádového území ONK, tj. osoby ohrožené různými nemocemi stáří (ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus atd.). Počet osob s uvedenými diagnózami výrazně narůstá v důsledku stárnutí populace.
Projekt má komplexní charakter, tj. neřeší pouze dílčí aktivity, ale problém jako celek. Jeho prostřednictvím tak bude vytvořeno kompletní zázemí a umožněn faktický vznik Gerontocentra Oblastní nemocnice Kolín (ONK), kterým dojde ke skokovému rozšíření poskytovaných služeb z péče geriatrické na komplexní péči gerontologickou.
Gerontocentrum tak nově umožní zajistit veškerou péči o starší pacienty-řešení akutních stavů, intenzivní rehabilitaci, ošetřovatelskou péči, ambulantní péči, doprovodné sociální služby, edukaci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 252 237,08
Veřejné zdroje ČR: 4 456 277,00
 
Celková částka: 29 708 514,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena