Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Magnet pro Kladno - zdravá diagnostika

Magnet pro Kladno - zdravá diagnostika

  • Kladno

Magnet pro Kladno - zdravá diagnostika

Záměrem Oblastní nemocnice Kladno, a.s. je zakoupit specializovaný přístroj magnetické rezonance (MRI) o síle 1,5 T. Tento přístroj doplní současné vybavení RDG oddělení a současně narovná nevyvážený stav v možnostech poskytování radiologických vyšetření ve Středočeském kraji. Pro zřízení specializovaného pracoviště MRI byl vybrán objekt v areálu, kde se nachází dostatečně volné prostory pro umístění přístroje a vybudování patřičného zázemí. Hlavními přínosy projektu je podstatné snížení vystavování pacientů škodlivému ionizujícímu záření, celkové zrychlení a včasnost vyšetření a hlavně odpadne dojíždění pacientů do jiných specializovaných pracovišť. Pořízením tohoto přístroje se pro pacienty nemocnice vytvoří moderní radiodiagnostické pracoviště.
Zřízení nového pracoviště MRI v areálu nemocnice není možné bez současného řešení průjezdnosti vjezdu u vrátnice, který je řešen pouze jako jednosměrný. Byla tedy zpracována samostatná projektová dokumentace, která bude daný problém řešit.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Magnet pro Kladno - zdravá diagnostika

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/15.00344
Zahájení projektu: 12.05.2008
Ukončení projektu: 24.10.2008

Výše dotace EU: 42 786 476 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 550 555 Kč
Celková dotace: 50 337 031 Kč
Celková částka: 50 337 031 Kč