Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Modernizace Mateřské školy Mašinka v ...

Modernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách 1.etapa

  • Pečky

Modernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách 1.etapa

Kapacita školky v Pečkách nestačí
V průběhu relativně krátké doby cca do 10 let dojde k navýšení počtu obyvatel o 900 až 1450 obyvatel. Pokud předpokládáme nárůst počtu obyvatel na minimálně 5 200 obyvatel, bude počet dětí, které budou využívat mateřské školy z Peček cca 150 (3% populace).
V současné době je z Peček 118 dětí, ostatní dojíždějí z regionu.
Projekt je určen pro děti ve věku 3-7 let z Peček i Pečeckého regionu.
Cílem projektu je dosáhnout zlepšení kvality výuky v MŠ zbudováním nových prostor umožňujících využití moderních metod výuky, zavedením inovativních prvků a snížení energetické náročnosti školky.
Výstupem projektu budou
- 3 nové prostory pro výuku (kapacita 25 dětí)
- 1venkovní prostor pro výuku
- 1 inovativní prvek- interaktivní tabule
- 2,5 nová pracovní místa
- rozšíření výuky
- zkvalitnění technického zázemí
- upravená budova školky do podoby mašinky a upravené prostranství kolem MŠ a doplnění zeleně
- fungující partnrské vztahy v regionu

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Modernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách 1.etapa

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Město Pečky
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/39.00845
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 30. 4. 2011

Výše dotace EU: 12 325 389 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 675 148 Kč
Celková dotace: 17 000 537 Kč
Celková částka: 17 000 537 Kč