Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Modernizace a zvýšení kapacity mateřské ...

Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek

  • Pátek

Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci Mateřské školy v obci Pátek u Poděbrad, okres Nymburk.Objekt stávající budovy byl postaven v roce 1958 jako dočasná stavba, na MŠ přestavěn v roce 1972. V současné době nesplňuje nejen požadavky a nároky stavebně dispoziční a hygienické, ale také kapacitní, kdy se zvýšily počty dětí využívajících služeb tohoto zařízení. Tyto počty se budou i dále zvyšovat ve vazbě na územní rozvoj obce, respektive rozvoj obce je limitován kapacitou školky. Zvlášť nepříznivásituace je v dispozičním uspořádání a celkovém stavu objektu praskající stěny, opadávající omítky, zastaralé vybavení, které neodpovídá modernímu trendu předškolní výchovy.
Cílem předkládaného projektu je vybudování nové budovy mateřské školy o kapacitě 40 míst, splňující všechny v současnosti platné normy a nařízení pro provoz těchto zařízení jak v oblasti dispozičního uspořádání tak i v oblasti hygienické a technické.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Obec Pátek
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/39.00873
Zahájení projektu: 14.10.2010
Ukončení projektu: 30.09.2011

Výše dotace EU: 10 359 693 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 929 629 Kč
Celková dotace: 14 289 322 Kč
Celková částka: 14 289 322 Kč