Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Radnice Milovice

Radnice Milovice

  • Milovice

Radnice Milovice

Projekt Radnice Milovice je zaměřen na revitalizaci brownfieldu, který v minulosti sloužil pro potřeby dislokovaných sovětských jednotek na území Československa. Revitalizovaný objekt bude sloužit pro potřeby městského úřadu Milovice a dalších organizací (městská knihovna, městská policie aj.) a v neposlední řadě i pro místní spolky a sdružení. V současné době jsou jednotlivé oddělení MěÚ umístěny ve dvou pracovištích, což limituje jejich provoz a neodpovídá dynamickému rozvoji města a potřebámjeho obyvatel na efektivní veřejnou správu.
Dům důstojníků, jehož trakt je předmětem revitalizace, patří mezi největší brownfieldy ve městě a jeho využití pro potřeby MěÚ vytváří prostor pro využití celého okolí jako nového centra města. Součástí předloženého projektu je i revitalizace přilehlého okolí v podobě zpevněných ploch, zeleně a instalace doplňkového mobiliáře a prvků drobné architektury tak, aby okolí revitalizované budovy tvořilo základ budoucího centra města.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Radnice Milovice

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Město Milovice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/30.00666
Zahájení projektu: 01.01.2010
Ukončení projektu: 30.11.2011

Výše dotace EU: 53 345 127 Kč
Veřejné zdroje ČR: 9 413 846 Kč
Celková dotace: 62 758 973 Kč
Celková částka: 62 758 973 Kč