Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Rozšíření a zkvalitnění kapacit ZŠ Byšice

Rozšíření a zkvalitnění kapacit ZŠ Byšice

  • Byšice

Rozšíření a zkvalitnění kapacit ZŠ Byšice

Projekt je nutné realizovat z důvodu naplnění cílů v oblasti rozvoj venkova - vzdělávání, tj. v tomto případě stabilizovat venkovské osídlení, zlepšit dostupnost a kvalitu veřejných služeb na venkově, zlepšit kvalitu prostředí ve venkovských obcích.Projekt je určen pro místní obyvatelstvo a obyvatele spádového regionu obce Byšice. Konkrétně je projekt určen pro současné a budoucí žáky ZŠ Byšice.
Obecným cílem projektu je rozšířit a zkvalitnit vzdělávací kapacity ZŠ Byšice.
Cíle projektu budou dosaženy tím, že budou zbudovány dvě nové odborné učebny, vybudována nová knihovna, přebudovány dvě stávající učebny na učebnu multimediální a jazykovou, zmodernizována učebna chemie a fyziky, rekonstruován prostor společných šaten a realizována stavebně technická řešení s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Rozšíření a zkvalitnění kapacit ZŠ Byšice

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Obec Byšice
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/40.00863
Zahájení projektu: 01.07.2010
Ukončení projektu: 31.08.2011

Výše dotace EU: 11 476 917 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 353 313 Kč
Celková dotace: 15 830 230 Kč
Celková částka: 15 830 230 Kč