Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Rozšíření školky pro Sibřinu a okolí

Rozšíření školky pro Sibřinu a okolí

  • Sibřina

Rozšíření školky pro Sibřinu a okolí

Hlavním cílem připraveného projektu je zvýšení kapacity mateřské školy v obci Sibřina ze stávajících 51 dětí, na kapacitu 76 dětí. Důvodem je dlouhodobě rostoucí poptávka dětí po umisťování dětí do MŠ v zázemí hlavního města Prahy.
Počet oddělení bude zvýšen na čtyři, po 15, 15, 28 a 18 dětech, splňující všechny hygienické předpisy. Projektu byla konzultována se všemi dotčenými orgány státní správy.
Důvodem je také vytvoření podmínek pro rozvoj a podporu dalších projektů pro občany obce Sibřina, zejména volnočasových aktivit.
Dalším přínosem je vytvoření minimálně 2 pracovních míst učitelek MŠ, zhodnocení majetku obce Sibřina a celkové zkvalitnění prostředí venkovské obce v blízkosti hl.m. Prahy.
Projekt je připraven k realizaci.
K dispozici je Územní rozhodnutí i Stavební povolení. Projektové práce a rozpočty jsou k dispozici. Obec Sibřina disponuje dostatečnými finančními zdroji pro spolufinancování i předfinancování projektu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Rozšíření školky pro Sibřinu a okolí

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: OBEC SIBŘINA
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/23.00505
Zahájení projektu: 01.11.2009
Ukončení projektu: 30.11.2010

Výše dotace EU: 17 815 635 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 143 934 Kč
Celková dotace: 20 959 569 Kč
Celková částka: 20 959 569 Kč

Galerie