Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Volnočasový areál Mělník

Volnočasový areál Mělník

  • Mělník

Volnočasový areál Mělník

Projekt je nutné realizovat z důvodu zvýšení kvality života rezidentů města, zvýšení atraktivity města pro investory a návštěvníky a zlepšení dostupnosti a kvality veřejných služeb. Projekt je určen pro místní obyvatelstvo a obyvatele přilehlého okolí, konkrétně děti a mládež ve věku 11 až 18 let, příznivce skateboardingu a sportovního vyžití neomezeného věku. Obecným cílem projektu je vybudovat skatepark včetně přístupové komunikace, rekonstruovat sportovní hřiště pro míčové hry, doplnit centra aktivit městským mobiliářem, rekultivovat zeleň v okolí hřišť, dosáhnout pozitivního synergického efektu s navazujícími projekty a využít ekologicky šetrné materiály a technologie při výstavbě. Cíl projektu bude dosažen výstavbou skateparku o rozměrech 23 x 11,4 m, rekonstrukcí sportovního hřiště pro míčové hry a výsadbou zeleně a doplněním řešeného území mobiliářem. Plánované aktivity budou po stránce organizační zajištěny vedoucí projektového týmu Ing. Pavlou Veverkovou.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Volnočasový areál Mělník

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Město Mělník
Registrační číslo: CZ.1.15/3.2.00/42.00860
Zahájení projektu: 08.09.2010
Ukončení projektu: 31.01.2011

Výše dotace EU: 2 845 416 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 079 295 Kč
Celková dotace: 3 924 711 Kč
Celková částka: 3 924 711 Kč

Galerie