Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Zákolany - revitalizace centra obce

Zákolany - revitalizace centra obce

  • Zákolany

Zákolany - revitalizace centra obce

Projekt řeší revitalizaci zanedbaného parku o rozloze 2221 m2 v centru obce Zákolany (umístění komunikací a zpevněných ploch pro pěší, altánu, vodovodní přípojky pro pítko, mobiliáře a výsadbu zeleně) s cílem vytvoření důstojného a funkčního prostoru pro setkávání a volnočasové vyžití místních občanů, tj. obyvatel Zákolan, Kovár a Trněného Újezda. V rámci projektu revitalizace centra obce je navržena také oprava historické fasády ZŠ a MŠ Pod Budčí. Projekt zatraktivní dosud zanedbané centrum obce také pro návštěvníky obce, kteří odsud směřují na památné místo naší historie Budeč a za dalšími přírodními a historickými pamětihodnostmi mikroregionu.
Všechny navržené aktivity projektu mají za cíl vrátit návsi její sociální funkce (prostor pro setkávání a odpočinek občanů obce) a změnit celkovou koncepci návsi ve smyslu posunutí těžiště celého prostoru od sochy A.Zápotockého k soutoku Zákolanského a Týneckého potoka, který je přirozenou přírodní dominantou a hodnotou celého prostoru.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Zákolany - revitalizace centra obce

Region: Středočeský kraj
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 15 ROP NUTS II Střední Čechy
Žadatel: Obec Zákolany
Registrační číslo: CZ.1.15/3.3.00/36.00774
Zahájení projektu: 15.08.2010
Ukončení projektu: 31.03.2011

Výše dotace EU: 3 415 270 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 295 446 Kč
Celková dotace: 4 710 716 Kč
Celková částka: 4 710 716 Kč