Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Tramvajová trať Radlická

Tramvajová trať Radlická

  • Praha 5

Tramvajová trať Radlická

Projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím výstavby tramvajové tratě a modernizace navazujícího úseku. Je lokalizován v Praze 5 v prostoru Radlické ulice, zprostředkovaně má dopad na celé území hl. m. Prahy.
Projekt reaguje na poptávku po veřejné dopravě mezi cílovými skupinami (zejm. obyvateli a ekonomickými subjekty sídlícími v Radlicích) a naplňuje cíle OP PK i Strategického plánu hl. m. Prahy.
Projekt tvoří 2 samostatné stavby, které spolu souvisí územně, dopravně a provozně: Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky a Rekonstrukce stávající tramvajové trati Radlická.
Celkové výdaje na projekt dosahují částky 697,5 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 568,3 mil. Kč a nezpůsobilé výdaje 129,2 mil. Kč.
Projekt je realizován od 15.8.2007 do 30.11.2008.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Tramvajová trať Radlická

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Žadatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/21003
Zahájení projektu: 15.08.2007
Ukončení projektu: 30.11.2008

Výše dotace EU: 380 891 690 Kč
Veřejné zdroje ČR: 117 005 943 Kč
Celková dotace: 497 897 633 Kč
Celková částka: 497 897 633 Kč

Galerie