Parter Starý Prosek

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Městská část Praha 9
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22158
Zahájení projektu: 1. 2. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2010
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Regionální rozvoj

Obsahem projektu je revitalizace parteru Starého Proseka a nalezení vhodného využití pro dotčené území, v jehož centru se nachází historické památky, a které je dnes nevhodně využíváno sociálně vyloučenými osobami. Po úpravách území, které spočívajív revitalizaci zeleně, zlepšení kvality osvětlení a vybavení mobiliářem, bude možné území využívat jako relaxační a odpočinkové území, které se má stát součástí naplánovaného "zeleného okruhu" , který bude obklopovat MČ Praha 9. Hlavní cílovou skupinou jsou občané MČ Praha 9 (více než 50 000 obyvatel). Realizací projektu bude dosaženo podstatného zlepšení využití dotčeného území. Projekt bude realizován MČ Praha 9 společně s partnery projektu sdružením SAM a spol. a sdružením Krocan.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 31 340 306,90
Veřejné zdroje ČR: 2 754 462,00
 
Celková částka: 34 094 769,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena