Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Revitalizace ramene Podolka

Revitalizace ramene Podolka

  • Praha 4

Revitalizace ramene Podolka

Předkládaný projekt je investiční akcí zaměřenou na revitalizaci vodního toku včetně doprovodné břehové hrany a související zeleně. Je lokalizován při pravém břehu řeky Vltavy na území městské části Prahy 4 v prostoru oddělujícím Veslařský ostrov odPodolského nábřeží. Hlavním cílem projektu je zlepšit životní prostředí veřejných prostor a vodních ploch na území hlavního města Prahy, jejich zpřístupnění a zatraktivnění prostřednictvím rozšíření nabídky pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků Prahy. Projekt naplňuje cíle OPPK, Strategického plánu hl. m. Prahy a koncepcí MČ Praha 4. Celkové rozpočtové výdaje projektu činí 122 033 389,- Kč, jedná se zároveň o celkové způsobilé výdaje projektu.
Investiční část projektu je plánována naobdobí říjen 2008 - říjen 2009.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Revitalizace ramene Podolka

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Žadatel: YACHT KLUB CERE
Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/21061
Zahájení projektu: 01.12.2008
Ukončení projektu: 03.11.2009

Výše dotace EU: 92 715 400 Kč
Veřejné zdroje ČR: 16 361 541 Kč
Soukromé zdroje: 12 119 660 Kč
Celková dotace: 109 076 941 Kč
Celková částka: 121 196 601 Kč

Galerie