Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Centrum pro inovace v oboru ...

Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

  • Praha 8

Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

Cílem projektu je vybudování inovačně-výzkumného, školícího a informačního Centra nanomateriálů a nanotechnologií. Projekt využije inovační potenciál pracovišť AV ČR a VŠ v syntéze a aplikaci nanomateriálů propojením jejich výzkumných aktivit a mezioborových poznatků, a spojení s průmyslovými partnery. Cíl bude dosažen rekonstrukcí laboratoří v 6. patře budovy ÚFCH JH a vybavením přístrojovou a školící technikou. Vývoj nanomateriálů a nanotechnologií pro katalytické, fotokatalytické a elektrodové procesy vyžaduje specifické syntézy a řadu technik charakterizace struktury a funkce materiálů. Přenos výsledků do praxe se potýká s chybějící infrastrukturou pro zvětšení měřítka do úrovně technologické aplikace. Cílovou skupinou jsou akademická pracoviště, malé podniky a průmyslová výzkumná centra, zajištění kritické hodnoty výzkumné kapacity, školení PhD studentů a pracovníků průmyslu. Na realizaci se bude podílet ÚFCH JH, ÚACH, VŠCHT, PřFUK, VÚAnCh, Euro Support, s.r.o. a Elmarco, s.r.o..

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Žadatel: ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE JAROSLAVA HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21089
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 31. 10. 2010

Výše dotace EU: 26 228 270 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 057 050 Kč
Celková dotace: 34 285 320 Kč
Celková částka: 34 285 320 Kč