Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Inovace francouzské berle

Inovace francouzské berle

  • Praha 6

Inovace francouzské berle

Projekt vznikl za účelem propojení a využití vědomostí a schopností vědecké a komerční sféry. Výsledkem je tedy spolupráce firmy a university, která umožní transfer vědomostí akademických pracovníků a studentů do praxe a zároveň zvýší konkurenceschopnost podniku.
Projekt zahrnuje vývoj a zavedení inovovaného výrobku- FRANCOUZSKÉ BERLE do výroby, testování výrobku dle normy.
Cílem je vyvinout konkurenceschopný výrobek, který bude splňovat současné požadavky na konstrukci, technologii, ergonomii, design a bezpečnost.
Následně zvolit nejvhodnější variantu výrobní technologie a zavést sériovou výrobu inovovaného produktu. Inovovaný produkt projde v rámci projektu několika zátěžovými testy, popsanými v Evropské technikcé normě.
Logicky následuje po vývoji, testování a zavedení sériové výroby i zavedení výrobku na trh, ale to již není součástí projektu a spolupráce s univezitou a tudíž veškeré náklady na uvedení výrobku na trh firma ERILENS bude financovat ze soukr. zdrojů.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Inovace francouzské berle

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Žadatel: ERILENS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21016
Zahájení projektu: 01.12.2007
Ukončení projektu: 30.11.2009

Výše dotace EU: 2 875 373 Kč
Veřejné zdroje ČR: 507 418 Kč
Soukromé zdroje: 1 774 533 Kč
Celková dotace: 3 382 791 Kč
Celková částka: 5 157 324 Kč

Galerie