Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Komlexní rozvoj a trénink zaměstnanců ve ...

Komlexní rozvoj a trénink zaměstnanců ve společnosti Medical Technologies CZ a.s.

  • Praha 6

Komlexní rozvoj a trénink zaměstnanců ve společnosti Medical Technologies CZ a.s.

Potřebnost projektu vyplývá z výstupů předchozího vzdělávání, interního šetření mezi zaměstnanci a analýzy požadavků trhu na prohlubování kvalifikace zaměstnanců v oboru zdravotnických přístrojů a pomůcek. Průzkum prokázal u cílové skupiny zájem o další profesní rozvoj a poptávku po aktivitách projektu.
Program zasáhne všechny zaměstnance společnosti v Praze: dělnické profese a management, celkem 50 osob, dlouhodobé i nové zaměstnance.
Cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti Medical Technologies CZ a.s., zvýšení jejich produktivity, adaptability a konkurenceschopnosti na českém i evropském trhu. Přínosem pro společnost je zvýšení její konkurenceschopnosti v oboru s vysokou přidanou hodnotou. Klientům (potažmo pacientům) a obchodním partnerům společnosti přinese projekt zkvalitnění produktů a služeb.
Hlavní cíle:
-zvýšení kvalifikace, produktivity práce a odbornosti zaměstnanců,
-rozšíření všeobecných měkkých dovedností,
-podpoření týmové spolupráce a vzájemné důvěry,
-zdokonalení jazykových dovedností za účelem odborného vzdělávání,
-zvýšení profesionality pracovníků a celé společnosti.
Hlavní výstupy:
-připravené vzdělávací programy podle potřeb účastníků
-počet osob, které absolvují vzdělávací programy a splní jejich podmínky
Dosažení cílů proběhne realizací navrhovaných vzdělávacích aktivit. Vzdělávací moduly berou v úvahu aspekt přenositelnosti tak, že nabyté schopnosti a dovednosti budou zaměstnanci využitelné i v jiných profesích či na jiných pracovníchpozicích. Vzdělávání je pro zaměstnance motivující tím, že zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Projekt bude řízen zaměstnanci žadatele, kteří budou dohlížet nad správností realizace projektu, dodržováním publicity, stanovených výstupů a dosažení cílů projektu. Pro uskutečnění plánovaných vzdělávacích aktivit bude třeba využít služeb externího dodavatele, který bude vybrán podle zákonných pravidel a postupů (řádné výběrové řízení).

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Komlexní rozvoj a trénink zaměstnanců ve společnosti Medical Technologies CZ a.s.

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: Medical Technologies CZ a.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/30183
Zahájení projektu: 01.01.2009
Ukončení projektu: 31.10.2010

Výše dotace EU: 1 713 387 Kč
Veřejné zdroje ČR: 300 867 Kč
Celková dotace: 2 014 254 Kč
Celková částka: 2 014 254 Kč