Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Rozvoj zaměstnanců společnosti Zepris s.r.o.

Rozvoj zaměstnanců společnosti Zepris s.r.o.

  • Praha 12

Rozvoj zaměstnanců společnosti Zepris s.r.o.

Tento projekt je zaměřen na rozšíření současných dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců společnosti ZEPRIS s.r.o. Potřebnost tohoto projektu vychází z nutnosti pružně reagovat na sílící konkurenci, rostoucí tlak na zaměstnance a do této doby málo rozvíjené dovednosti klíčových zaměstnanců. Nutnost projektu dále vychází ze dvou zdrojů:
- z provedeného šetření ze strany zaměstnanců, tzn. zmapování potřeb a požadavků na budoucí rozvoj, zmapování spokojenosti a nedostatků, které vidí ve své profesi /celé společnosti
- z analýzy cílů společnosti, slabých a silných stránek řízení a následných opatření
Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří zaměstnanci žadatele. Z hlediska struktury zasáhne vzdělávací program klíčové pražské pracovníky pracující na vedoucích pozicích střední a základní úrovně (stavbyvedoucí, mistři, vedoucí pracovních skupin), pracovníky v administrativě a pracovníky v dělnických profesích. Blíže jsou cílové skupiny popsány v části popis cílových skupin.
Hlavní cíle projektu:
- zvýšení znalostní a vzdělanostní úrovně zaměstnanců
- zvýšení kvalifikace, produktivity a odbornosti zaměstnanců
- zlepšení řízení a vedení společnosti
- podpora loajality zaměstnanců k firmě
- zvýšení profesionality pracovníků a celé společnosti
Konkrétním výstupem projektu je proškolení celkem 43 osob.
Tyto cíle budou dosaženy díky komplexnímu vzdělávacímu programu pro vybrané zaměstnance realizovaného formou rozvojových a tréninkových programů. Realizace projektu bude vycházet z konkrétně zmapovaných potřeb daných zaměstnanců a speciálně navržených vzdělávacích programů. Organizačně bude za projekt zodpovídat projektový tým složený ze zaměstnanců žadatele. Realizace jednotlivých klíčových aktivit bude zajištěna dodavatelsky. Na dodavatele, který bude tuto službu komplexně realizovat , bude 1. měsíc realizace projektu vyhlášeno výběrové řízení.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Rozvoj zaměstnanců společnosti Zepris s.r.o.

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: ZEPRIS s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/32643
Zahájení projektu: 01.02.2010
Ukončení projektu: 28.02.2011

Výše dotace EU: 1 488 320 Kč
Veřejné zdroje ČR: 262 644 Kč
Celková dotace: 1 750 964 Kč
Celková částka: 1 750 964 Kč

Galerie