Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Vzdělávání revmatologického týmu Kliniky ...

Vzdělávání revmatologického týmu Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

  • Praha 2

Vzdělávání revmatologického týmu Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Systém profesního vzdělávání v dětské revmatologii se rok po uznání samostatnosti oboru teprve začíná formovat. V profesním vzdělávání fyziterapeutů, ergoterapeutů a všeobecných sester problematika dětské revmatologie zcela chybí, ani pro ně neexistují výukové materiály. Vzdělávání zdravotníků v oblasti organizace a metod výuky klinických oborů, prověřování znalostí a kompetencí školenců apod. nejsou u nás rozvinuty.
Vzhledem k tomu, že se Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (KDDL VFN) stává prvním odborným a současně vzdělávacím centrem pro pediatrický obor v České republice, je cílem projektu zavést vzdělávací program kompatibilní se špičkovými zahraničními centry.
Tento vzdělávací program budeurčen pro revmatologický tým KDDL VFN a zároveň i pro ostatní pracovníky KDDL VFN, podílející se na péči o dětské pacienty s revmatologickým onemocněním.
Cílem projektu je prostřednictvím zahraničních a tuzemských kurzů a stáží prohloubit vzdělání 28 zaměstnancům KDDL VFN v Praze v oboru revmatologické péče a tím dosáhnout rozvoje komplexně vzdělávacího centra dětské revmatologie pro specializační přípravu lékařů a pracovníků nelékařských zdravotnických profesí. Následně tak realizace projektových aktivit přispěje ke zvýšení kvality bezprostřední komplexní zdravotní péče o děti s chronickými revmatickými chorobami.
Projektové aktivity bude zajišťovat Všeobecná fakultní nemocnice v Praze za přispění odborníků z řad vlastních zaměstnanců ave spolupráci s lektory zahraničních pracovišť.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Vzdělávání revmatologického týmu Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31564
Zahájení projektu: 01.02.2009
Ukončení projektu: 31.03.2011

Výše dotace EU: 3 210 964 Kč
Veřejné zdroje ČR: 508 169 Kč
Celková dotace: 3 719 133 Kč
Celková částka: 3 719 133 Kč

Galerie