Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP ...

Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP v chráněné dílně Letná

  • Praha 7

Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP v chráněné dílně Letná

Podpora a rozvoj pracovní integrace zdravotně znevýhodněných osob na území hl.města Prahy ve zřízené chráněné dílně Letná, která poskytováním služeb sociální a pracovní rehabilitace vytváří uživatelům služeb vhodné podmínky pro úspěšný návrat do zaměstnání. Nedostatečná kapacita organizací poskytujících uvedené služby je potvrzena analýzami zpracovanými při vytváření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb hl.města Prahy pro rok 2008.
Cílová skupina projektu:
1/ Osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním /dále OZP/,které jsou ohroženy sociálním vyloučením především z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti a nízké kvalifikace
2/ Pracovníci organizace /členové realizačního týmu/
Základní cíl projektu - Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP formou
-přímé služby sociální rehabilitace /dále SR/ a pracovní rehabilitace /dále PR/
-zřízením nových pracovních míst
-inovací pracovních prostor a metody programu za účelem navýšení kapacity a zvýšení kvality poskytovaných služeb
Aktivity a výstupy:
1/ Plynulé pokračování provozu CHD s následným vytvořením inovačního programu poskytování služeb pro možnost zapojení širšího počtu uchazečů
2/ Efektivní zajištění pracoviště prodloužením pronájmu nebytových prostor, které jsoujiž stavebně přizpůsobeny a vybaveny pro potřeby chráněného pracoviště typu knihařské a textilní dílny - úspora vynaložených finančních nákladů
3/ Zřízení pracoviště tréninkové prodejny a rozšíření NP textilní dílny - navýšení kapacity SR,PR, provozní standardy
4/ Zřízení 6ti nově vytvořených pracovních míst zvýšit podíl OZP, kteří se uplatní na otevřeném trhu práce
5/ Vzdělávání pracovníků realizačního týmu - zvýšení kvalifikace,personální standardy
6/ Vytváření platformy široké spolupráce s institucemi a organizacemi řešícími stejnou nebo obdobnou problematiku - provázání potřebných služeb cílové skupiny.
Projekt bude realizován o.s. SALET v CHD Letná v Praze 7 ve spolupráci s cílovou skupinou.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Podpora a rozvoj pracovní integrace OZP v chráněné dílně Letná

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: Občanské sdružení SALET
Registrační číslo: CZ.2.17/2.1.00/31091
Zahájení projektu: 01.07.2008
Ukončení projektu: 31.12.2010

Výše dotace EU: 7 595 164 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 340 323 Kč
Celková dotace: 8 935 487 Kč
Celková částka: 8 935 487 Kč