Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Inovace a rozvoj studijního programu ...

Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie FIlozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

  • Praha 1

Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie FIlozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Projekt reaguje na potřebu připravit budoucí absolventy studia Překladatelství a tlumočnictví na modifikaci profesních požadavků spjatých s naším členstvím v EU a s rozvojem nových technologií v oblasti překladu a tlumočení.
Cílovou skupinou je cca 880 stávajících a předpokládaných studentů bakalářských, navazujících magisterských a dobíhajících pětiletých magisterských oborů současného a inovovaného studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na ÚTRL FF UK v Praze.
Cílem projektu je (1)vytvoření adekvátní skladby takových předmětů, jež by v profesní i akademické rovině odrážely současnou překladatelskou a tlumočnickou praxi a byly využitelné rovněž pro rekvalifikační studium a kurzy CŽV, (2) tvorba chybějících studijních opor a (3) renovace a dovybavení tlumočnické a překladatelské laboratoře řešitelského pracoviště moderními softwarovými nástroji pro počítačem podporovaný překlad.
Nová podoba učebních plánů, jež bude předložena k akreditaci, vyjde nejen z naší zkušenosti se studijním programem Překladatelství a tlumočnictví v pěti cizích jazycích (angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština) v kombinaci s češtinou, ale rovněž z kontaktů s absolventy oboru a z obdobných programů vyššího vzdělávání v rámci EU. Na základě dosavadních zkušeností s výukou překladu a tlumočení u nás i v zahraničí budou vytvořeny rovněž chybějící studijní opory a pořízeny nezbytné softwarové překladatelské nástroje.
Realizace všech plánovaných aktivit se ujme pracovní tým složený z interních a externích zaměstnanců řešitelského pracoviště a dále externí dodavatelé v oblasti grafického zpracování knih a knihtisku.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Inovace a rozvoj studijního programu Překladatelství a tlumočnictví na Ústavu translatologie FIlozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: Univerzita Karlova v Praze
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/32137
Zahájení projektu: 01.03.2010
Ukončení projektu: 31.05.2012

Výše dotace EU: 2 201 825 Kč
Veřejné zdroje ČR: 386 515 Kč
Celková dotace: 2 588 340 Kč
Celková částka: 2 588 340 Kč

Galerie