Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Příroda, společnost a kultura jako cesta ...

Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu

  • Praha 1

Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu

"Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu" je inovace vzdělávacího programu Gymnázia Jana Palacha se zaměřením na zvýšení kvality vzdělávání a zatraktivnění výuky pro žáky Gymnázia Jana Palacha.
Potřebnost realizace projektu je dána nejen kurikulární reformou českého školství, a z ní vyplývajících požadavků, ale především vyplývá z výsledků dotazníkových šetření, která probíhala mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Z výsledků všech šetření jednoznačně vyplývá, že musí být kladen důraz na nové a moderní formy výuky, je nezbytné pokračovat v procesu vybavování školy moderními pomůckami a technologiemi a je třeba racionálně přizpůsobovat formu a obsah výuky. Musíme dát prostor např. projektovým aktivitám, snažit se žákům otevírat nová poznání a spojit teoretické poznatky s praxí a prožitkovou pedagogikou. V celém projektu bude kladen důraz na environmentální , hudebně-estetickou výchovu a kariérní poradenství.
V projektu chceme vytvořit učební plán a osnovy v novém školním vzdělávacím programu s důrazev na vybrané vzdělávací oblasti, zpracovat učební, metodické a didaktické materiály a zatraktivnit žákům některé předměty (prostřednictvím spolupráce s VŠ, exkurzemi, aj.). Do vzdělávací oblasti člověk a kultura začleníme výuku hudby jako součást nově vzniklého předmětu Umění a kultura. Součástí projektu bude inovace a realizace poradenských služeb pro žáky gymnázia, které sezaměří především na oblast kariérního poradenství.
S výše uvedenými aktivitami bude souviset rozšiřování kvalifikace pedagogů prostřednictvím rozvoje jejich interakčních a komunikačních dovedností, zdokonalení v psychodidaktice a metodice a rozvojejejich schopností v oblasti práce s výpočetní technikou.
Na realizaci projektu se budou podílet jednotliví pedagogové a zaměstnanci Gymnázia Jana Palacha Praha 1.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Příroda, společnost a kultura jako cesta komplexního rozvoje studenta. - Podpora procesu tvorby vybraných oblastí školního vzdělávacího programu

Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: Evropský sociální fond
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Žadatel: GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/31502
Zahájení projektu: 01.11.2008
Ukončení projektu: 30.04.2011

Výše dotace EU: 3 801 484 Kč
Veřejné zdroje ČR: 660 276 Kč
Celková dotace: 4 461 760 Kč
Celková částka: 4 461 760 Kč