Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou

Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou

  • Jeseník nad Odrou

Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou

Projekt "Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou" řeší návrh splaškových kanalizačních stok a areálu čistírny odpadních vod v obci Jeseník nad Odrou, který leží v CHKO Poodří, Natura 2000 a je v ochranném pásmu I. stupně přírodních minerálních vod Jesenické kyselky. Dále projekt řeší trasy veřejných částí kanalizačních odbočení, do kterých budou napojeny jednotlivé soukromé domovní přípojky.  

Cílem projektu bylo hladké a bezpečné odvedení splaškových odpadních vod z území obce a tím zajistit příznivé podmínky života v obci, podmínky pro její možný rozvoj, při dodržení zásad a norem pro vypouštění odpadních vod do otevřených vodotečí. Celá stavba byla řešena se záměrem zásadního zlepšení podmínek životního prostředí.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou

Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Obec Jeseník nad Odrou
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00218
Zahájení projektu: 16.06.2009
Ukončení projektu: 22.10.2011

Výše dotace EU: 59 081 800 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 426 198 Kč
Celková dotace: 69 507 998 Kč
Celková částka: 69 507 998 Kč