Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Oprava poldru Cehnice

Oprava poldru Cehnice

  • Cehnice

Oprava poldru Cehnice

Předmětem projektu je oprava poldru v místech původního vodního díla - rybníku. Byla navržena realizace poldru o celkovém objemu retenčního prostoru 89 tis. m3 a zatopené ploše 8,1 ha. Projekt byl realizován cca 0,8 km jihozápadně od obce Cehnice v místech, kterými protéká Cehnický potok.  

Základními prvky obnovy bývalého rybníku jsou nová hráz a její součást - funkční objekt. Potencionální zdrž poldru je tvořena plochami nad hrází.

Cehnický potok byl příčinou častých záplav, které zahrnovaly i značnou část obce Cehnice. Tyto záplavy způsobovaly obci nemalé materiální škody a pro její obyvatele byly výraznou psychickou zátěží. Cílem projektu bylo odstranění výše uvedených negativních jevů častých záplav, a to snížením povodňových průtoků na Cehnickém potoce a zabránění jeho vybřežování nad obcí a v obci samé.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Oprava poldru Cehnice

Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Obec Cehnice
Registrační číslo: CZ.1.02/1.3.00/08.03488
Zahájení projektu: 29.09.2009
Ukončení projektu: 30.07.2010

Výše dotace EU: 12 826 034 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 263 417 Kč
Celková dotace: 15 089 451 Kč
Celková částka: 15 089 451 Kč