Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Prodloužení kanalizace Hošťálková ...

Prodloužení kanalizace Hošťálková - Horní konec a Štěpková (3. stavba)

  • Hošťálková

Prodloužení kanalizace Hošťálková - Horní konec a Štěpková (3. stavba)

V rámci projektu bude v obci Hošťálková vybudována další část gravitační kanalizační sítě. Odpadní vody z nově odkanalizované části obce budou odváděny na stávající čistírnu odpadních vod, jejíž kapacita tak bude lépe využita. Budou provedeny výkopové stavební práce (ve vedlejších komunikacích, při jejich krajích nebo na nezastavěné ploše, částečně i na soukromých pozemcích), bude položeno plastové potrubí převážně DN 300(respektován bude materiál již vystavěného kanalizačního systému, na který budou nové kanalizační řady připojeny) a staveniště budou uvedena do původního stavu.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Prodloužení kanalizace Hošťálková - Horní konec a Štěpková (3. stavba)

Region: Zlínský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Obec Hošťálková
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/07.00354
Zahájení projektu: 18.08.2008
Ukončení projektu: 20.02.2009

Výše dotace EU: 11 438 004 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 018 470 Kč
Celková dotace: 13 456 474 Kč
Celková částka: 13 456 474 Kč