Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Varovný a informační systém obyvatel pro ...

Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem

  • Dvůr Králové nad Labem

Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem

Obsahem projektu bylo vybudovat varovný a informační systém, který bude sloužit městu Dvůr Králové nad Labem jako součást protipovodňové ochrany.  

Systém sestává z:

  • 3 elektronických sirén
  • 19 ks bezdrátových hlásičů VISO s celkem 53 ks reproduktorů
  • 2 ks čidel pro snímání výšky vodní hladiny určených místních vodních toků
  • 4 ks kamer sledující vodní toky a odbavovacího pracoviště na dispečinku městské policie.

Elektronické sirény, vybavené obousměrným komunikačním kanálem, byly napojeny do jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV ČR). Bezdrátové hlásiče rovněž umožňují obousměrný provoz se zpětnou kontrolou stavu na odbavovacím pracovišti. Čidla snímání výšky vodní hladiny určených místních vodních byla napojena na bezdrátové hlásiče, přenášející varovné informace na dispečink. Kamery byly připojeny do městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) přes budovanou optovláknovou síť.

Odbavovací pracoviště systému, doplněné telefonním prostupem a bezdrátovým napojením do JSVV, bylo umístěno na dispečerském pracovišti Městské policie Dvůr Králové nad Labem. V budově Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem byl umístěn radiový převaděč a modul dálkového ovládání rozhlasové ústředny 100V domácího rozhlasu.

Cílem projektu je souladu s oblastí podpory 1.3 OPŽP zkvalitnění a rozšíření hlásného povodňového systému a současné posílení informační a komunikační podpory povodňových orgánů na všech stupních státní správy. Došlo také ke zvýšení počtu obyvatel včas informovaných o povodňovém nebezpečí.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Varovný a informační systém obyvatel pro město Dvůr Králové nad Labem

Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Město Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo: CZ.1.02/1.3.00/08.02840
Zahájení projektu: 14.09.2009
Ukončení projektu: 30.11.2009

Výše dotace EU: 1 653 034 Kč
Veřejné zdroje ČR: 291 711 Kč
Celková dotace: 1 944 745 Kč
Celková částka: 1 944 745 Kč