Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Snížení energetické náročnosti ZŠ ...

Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova, Jihlava

  • Jihlava

Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova, Jihlava

Projekt řešil zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí budov a výměnu otvorových výplní a s tím spojené úpravy objektů Základní školy Seifertova. Součástí budovy je přístavek se služebními byty. U této přístavby byla také provedena opatření ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových plášťů. Provedení těchto úprav bylo neuznatelným nákladem. V projektové dokumentaci bylo také uváděno zateplení kuchyně; vzhledem k tomu, že kuchyně je součástí přístavby vybudované před 3 lety, nebude toto opatření realizováno. V realizaci tohoto projektu také nebyla provedena úsporná opatření na budově tělocvičny, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Technický popis jednotlivých opatření je uveden v projektové dokumentaci, která je přílohou projektové žádosti.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Snížení energetické náročnosti ZŠ Seifertova, Jihlava

Region: Vysočina
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Statutární město Jihlava
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01204
Zahájení projektu: 07.07.2008
Ukončení projektu: 14.11.2008

Výše dotace EU: 14 333 457 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 529 433 Kč
Celková dotace: 16 862 890 Kč
Celková částka: 16 862 890 Kč

Galerie