Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Zlepšení energetické náročnosti objektu ...

Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Valticích

  • Valtice

Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Valticích

Předmětem projektu byla stavební úprava, spočívající v zateplení pláště budovy a ve výměně oken u novější přístavby Základní školy ve Valticích včetně tělocvičny ve dvorní části. U tělocvičny byla dále provedena výměna vstupních dveří. Dále byly provedeny všechny související práce, mezi které patří i výměna potřebných klempířských prvků (z titanzinkového plechu), výměna vnitřních a vnějších parapetů, vyspravení ostění.
Jedná se o tří, respektive čtyř podlažní objekty (přístavba má navíc ještě půdní vestavbu). Hlavní vstup je přes starou budovu z náměstí Svobody.
Konstrukce budov, obzvláště obvodový plášť, starší výplně otvorů a podlaha na zemině nemají dostatečné tepelně-technické vlastnosti dle ČSN 730540-2/2002 a způsobují tak velkou energetickou náročnost budovy.
Tímto zateplením došlo k zlepšení energetických vlastností školy. U staré budovy se zateplováním vzhledem k jejímu členitému charakteru fasády a její nedávné rekonstrukci nepočítá.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Zlepšení energetické náročnosti objektu ZŠ ve Valticích

Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: MĚSTO VALTICE
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00347
Zahájení projektu: 12.06.2008
Ukončení projektu: 18.09.2008

Výše dotace EU: 4 825 513 Kč
Veřejné zdroje ČR: 851 560 Kč
Celková dotace: 5 677 073 Kč
Celková částka: 5 677 073 Kč

Galerie