Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Analýzy rizik pro vybrané lokality v ...

Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji

  • Plzeň 2‒Slovany

Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji

Cílem projektu s názvem „Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji“ bylo na základě výsledků podrobného průzkumu posoudit ohrožení kvality podzemních a povrchových vod v zájmovém území, včetně posouzení rizik na lidské
zdraví a na jednotlivé složky životního prostředí a navrhnout nápravná opatření vedoucí k eliminaci zjištěných rizik.

 5 analýz rizik:

  1. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod jímacích území ve městě Kaznějov, okres Plzeň sever,katastrální území Kaznějov,
  2. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod v domovních studních v obci Koloveč, okres Domažlice, katastrální území Koloveč,
  3. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod v lokalitě Plzeň – Slovany, okres Plzeň-město, katastrální území Hradiště u Plzně,
  4. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních a povrchových vod ve městě Stříbro, okres Tachov, katastrální území Stříbro,
  5. Analýza rizik ohrožení kvality podzemních vod v obci Zruč – Senec, okres Plzeň sever, katastrálníúzemí Zruč.

Na řešených lokalitách byly provedeny následující činnosti: realizační projekty, geofyzikální průzkum, vrtné práce, vzorkovací a terénní práce, laboratorní analýzy, geodetické práce, modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminantů, vlastní analýzy rizik.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Analýzy rizik pro vybrané lokality v Plzeňském kraji

Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: Plzeňský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/4.2.00/08.02609
Zahájení projektu: 04.01.2010
Ukončení projektu: 25.03.2011

Výše dotace EU: 6 024 144 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 063 083 Kč
Celková dotace: 7 087 227 Kč
Celková částka: 7 087 227 Kč

Galerie