KOUTEX

  • Duchcov

KOUTEX

Sběr textilního odpadu (složky KO) rozmístěním sběrných nádob určených pouze na textil v rámci Ústeckého kraje. Takto získaný textilní odpad je využit jako druhotná surovina k dalšímu použití - využití při výrobě čisticích hadrů.  

Cíle projektu - Cílem je zvýšení využitelnosti odpadů odděleným sběrem textilního odpadu - upřednostněním recyklace, zkvalitnění nakládání s odpady, snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

KOUTEX

Region: Ústecký kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: KOUTECKÝ s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02329
Zahájení projektu: 30.06.2009
Ukončení projektu: 21.12.2009

Výše dotace EU: 3 558 209 Kč
Veřejné zdroje ČR: 627 919 Kč
Soukromé zdroje: 465 125 Kč
Celková dotace: 4 186 128 Kč
Celková částka: 4 651 253 Kč