Jste zde: Úvodní strana > ... > Informace o čerpání > Mapa projektů > Projekty > Kompostrárna Hranice

Kompostrárna Hranice

  • Bělotín

Kompostrárna Hranice

Předmětem tohoto projektu je vybudování a vybavení kompostovací jednotky, která bude situována na jihovýchodním okraji katastrálního území obce Bělotín, v areálu stávající Řízené skládky odpadů S-OO Bělotín. Je potřeba vybudovat kompostovací plochu, odvodnění kompostárny, akumulační sběrnou jímku, rozvod NN, příjmové boxy, KTÚ a zakoupit mechanizaci pro zajištění funkčnosti kompostárny. Dále je potřeba vybavit kompostárnu technikou potřebnou pro provoz a obsluhu. Hlavním dodavatelem BRKO bude město Hranice, které vyprodukuje cca 800 tun BRKO za rok. Dalšími dodavateli budou města a obce ve spádové oblasti, protože v okolí se žádné podobné zařízení nenachází. Vyprodukovaný kompost bude používán především pro rekultivaci skládky Bělotín, ale také pro rekultivace různých území ve městě Hranice. Naplněním tohoto projektu se zvýší podíl recyklovaného odpadu na celkové produkci a sníží množství odpadu skládkovaného.

Ostatní projekty z osy

Uložit PDF Tisknout

Zpět

O projektu

Kompostrárna Hranice

Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: Fond soudržnosti
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Žadatel: EKOLTES Hranice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00270
Zahájení projektu: 11.07.2008
Ukončení projektu: 18.12.2008

Výše dotace EU: 4 199 510 Kč
Veřejné zdroje ČR: 741 089 Kč
Soukromé zdroje: 3 363 415 Kč
Celková dotace: 4 940 599 Kč
Celková částka: 8 304 014 Kč