Sběrný dvůr - ul. Příčná v Šumperku

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Šumperk
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00466
Zahájení projektu: 20. 8. 2008
Ukončení projektu: 12. 6. 2009
Stav projektu: Dokončený
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Projekt řeší vybudování nového sběrného dvora v Šumperku. Občané města mají v současné době k dispozici jeden sběrný dvůr, jehož kapacita je pro téměř třicetitisícové město nedostatečná. Nový sběrný dvůr bude umístěn v jiné části města a bude sloužit nejen pro sběr komunálního odpadu, ale také jako místo zpětného odběru elektrospotřebičů a místo sběru ostatních složek odpadu (např. pneumatiky,obaly apod.). Díky realizaci projektu bude vytvořena dostatečná kapacita pro sběr a likvidaci odpadů ve městě Šumperku a dojde ke zkrácení docházkové vzdálenosti některých obyvatel do sběrného dvora. Díky existenci 2 sběrných dvorů ve městě budou zároveň vykryty výpadky v provozu stávajícího sběrného dvora, vzniklé např. s nakládáním a odvozem vytříděných odpadů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 673 260,00
Veřejné zdroje ČR: 1 707 045,00
 
Celková částka: 11 380 305,00

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena